Persones pujant una escala
©

British Council

Som els representants oficials de l’educació britànica a Espanya. Garantim que els títols britànics que s’ofereixen a Espanya compleixin els requisits oficials del sistema educatiu britànic, i gestionem el programa d’inspeccions a les escoles britàniques que es troben a Espanya per salvaguardar la qualitat de l’educació que reben més de 52.000 alumnes.

Diàleg per al desenvolupament de polítiques en matèria d’educació

Afavorim els progressos en l’àmbit de l’educació reunint els responsables polítics amb els professionals per aprendre de les millors pràctiques i donar forma a les reformes del futur. També mantenim informat el govern britànic sobre qualsevol reforma educativa que es pugui dur a terme a Espanya i viceversa.   

  •  Des del 1996 donem suport al Programa Bilingüe del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, un projecte pioner que proporciona un currículum espanyol/britànic integrat a les etapes d’Infantil, Primària i Secundària i que ja ha arribat a més de 38.000 alumnes d’escoles públiques. Hi ha disponible una descripció més detallada del Programa d’Educació Bilingüe.
  • Going Global. és la nostra conferència global anual i un fòrum obert perquè líders mundials de l’àmbit educatiu puguin debatre sobre els temes i els reptes que es plantegen a l’educació superior i la formació professional internacional i comentar solucions col·laboratives.  
  • Organitzem seminaris anuals a Espanya en què diferents experts i polítics poden debatre sobre temes relacionats amb la innovació i les millors pràctiques en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües i també sobre l’educació en general. La sèrie de seminaris inclou:
Language Education: Towards Integration and Academic Success (Ensenyament d’idiomes: Cap a la integració i l’èxit acadèmic). Alcalá de Henares 2016.
Initial Teacher Training for Bilingual Programmes: Policy, Practise and Recommendations (Formació inicial de professors per a programes bilingües: polítiques, pràctiques i recomanacions). Alcalá de Henares 2015.
Vocational Education in the UK. College Autonomy and Employer Engagement. Madrid 2015.
Learning and Teaching English in the Digital Age (Aprendre i ensenyar anglès en l’era digital). Barcelona 2013.
The Role of English in Higher Education (El paper de l’anglès a l’ensenyament superior). Segovia 2013.

Comparativa entre els títols espanyols i els britànics

Col·laborem amb els Centres nacionals d’informació sobre reconeixement acadèmic (xarxa NARIC) d’Espanya i del Regne Unit per garantir la millora del reconeixement dels títols entre els sistemes educatius dels dos països. A la taula següent es mostren les equivalències entre els títols d’acord amb els criteris de la xarxa NARIC.

Títol britànic Títol espanyol
General Certificate of Secondary Education (GCSE) Educació Secundària Obligatòria (ESO)
A-Levels / Vocational Qualifications (Level 3 National Qualifications Framework) Batxillerat / Tècnic de Formació Professional (Grau Mig)
Foundation Degree /  Vocational Qualifications (Level 5 National Qualifications Framework) Tècnic Superior de Formació Professional (Grau Superior)
Bachelor Degree Grau
Postgraduate Degree Màster
Doctorate (PhD) Doctorat

Veure també

Enllaços externs