Going Global - descomptes per al registre anticipat

Diàleg per al desenvolupament de polítiques en matèria d’educació

Afavorim els progressos en l’àmbit de l’educació reunint els responsables polítics amb els professionals per aprendre de les millors pràctiques i donar forma a les reformes del futur. També mantenim informat el govern britànic sobre qualsevol reforma educativa que es pugui dur a terme a Espanya i viceversa.   

  •  Des del 1996 donem suport al Programa Bilingüe del Ministeri d’Educació y Formación Profesional, un projecte pioner que proporciona un currículum espanyol/britànic integrat a les etapes d’Infantil, Primària i Secundària i que ja ha arribat a més de 40.000 alumnes d’escoles públiques. Hi ha disponible una descripció més detallada del Programa d’Educació Bilingüe.
  • Going Global. és la nostra conferència global anual i un fòrum obert perquè líders mundials de l’àmbit educatiu puguin debatre sobre els temes i els reptes que es plantegen a l’educació superior i la formació professional internacional i comentar solucions col·laboratives.  #GoingGlobal2020
  • Organitzem seminaris anuals a Espanya en què diferents experts i polítics poden debatre sobre temes relacionats amb la innovació i les millors pràctiques en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües i també sobre l’educació en general. La sèrie de seminaris inclou:
Going Global 2020. Londres 29-30 juny 2020.
English Impact: the bilingual effect. Madrid 2017.
Language Education: Towards Integration and Academic Success (Ensenyament d’idiomes: Cap a la integració i l’èxit acadèmic). Alcalá de Henares 2016.
Initial Teacher Training for Bilingual Programmes: Policy, Practise and Recommendations (Formació inicial de professors per a programes bilingües: polítiques, pràctiques i recomanacions). Alcalá de Henares 2015.
Vocational Education in the UK. College Autonomy and Employer Engagement. Madrid 2015.
Learning and Teaching English in the Digital Age (Aprendre i ensenyar anglès en l’era digital). Barcelona 2013.
The Role of English in Higher Education (El paper de l’anglès a l’ensenyament superior). Segovia 2013.

Veure també