Compartim amb tu la política de cancel·lació i reemborsament de l'IELTS (Academic i General Training). Pots trobar la política de cancel·lació i reemborsament d'IELTS UKVI aquí.

Visita la pàgina web de l'IELTS per conèixer la política de cancel·lació de l'IELTS Online.

Com cancel·lar el teu examen d'IELTS

Pots sol·licitar la cancel·lació del teu examen d'IELTS fins a cinc setmanes abans de la data de l'examen, i rebràs un reemborsament per l'import de la taxa de l'examen menys una deducció de 57€ en concepte de despeses administratives.

Tingues en compte que el processament dels reemborsaments pot trigar de quatre a sis setmanes.

Per cancel·lar el teu examen, sisplau omple el Formulari de Cancel·lació i Transferència que trobaràs al final d'aquesta pàgina.

Si es proporciona un certificat que confirmi una malaltia en la data de l’examen en dos dies naturals després de la data del mateix, juntament amb la sol·licitud de cancel·lació a Test Taker Portal, la taxa és reemborsable, menys una taxa administrativa de 57€.

Només s’accepten certificats mèdics en català, castellà o anglès. Si no heu rebut la vostra sol·licitud de cancel·lació enviada juntament amb la documentació/prova carregada al  Test Taker Portal després del segon dia natural del test, se us considerarà com a no presentats a l’examen i perdreu el dret a reclamar les taxes abonades.

Sisplau escaneja i adjunta el certificat mèdic al teu Formulari de Cancel·lació i Transferència.

Tingues en compte que no acceptem justificants de malaltia emesos per familiars.

El British Council es reserva el dret de cancel·lar qualsevol examen IELTS si no s'aconsegueix un nombre mínim de candidats al final del termini de matriculació corresponent. Si això succeís, el centre British Council inscriurà als candidats per a una convocatòria posterior, o retornarà la taxa abonada als candidats. Correspon al candidat decidir si sol·licita la devolució o es matricula per a una convocatòria posterior.

Com sol·licitar un canvi de la data de l'examen

Si necessites canviar la data de l'examen que vas reservar inicialment, pots sol·licitar un canvi de dia fins a cinc setmanes abans de la data de l'examen.

La nova data d'examen haurà d'estar compresa dins dels tres mesos posteriors a la data original.

En cas de malaltia, la transferència serà possible a una nova data dins de les cinc setmanes posteriors a la original, sempre que s’adjunti un certificat mèdic original al teu Formulari de Cancel.lació i Transferència, i processis la sol.licitud fins a cinc dies laborables posteriors a la data d’examen.

Si se't concedeix un canvi a una nova data d'examen (ja sigui previa o per malaltia) i estàs malalt a la segona data de l'examen, no tindràs dret a un reemborsament de la taxa de l'examen ni a cap modificació de data.

Formulari de Cancel·lació i Transferència

Circumstàncies excepcionals i consideracions especials

En ocasions poc freqüents, poden haver casos en els quals no pugueu assistir al vostre examen o esteu perjudicats en el dia del mateix degut a una malaltia, lesió o qualsevol altre esdeveniment fora del vostre control i no esteu capacitats per una cancel·lació estàndard, reemborsament o transferència en la data propera a l’examen. En aquests casos, incloent els casos com dol, desordre civil o crisis domèstica, podeu fer una sol·licitud al vostres centre examinador per una consideració especial degut a circumstàncies excepcionals. Podeu trobar més informació sobre aquest procés aquí

Sota certes circumstàncies fora del control del centre examinador, podem cancel·lar el vostre examen i passar-lo a una data futura. Aquestes circumstàncies inclouen, però poden no estar limitades a, condicions climàtiques extremes, desastres naturals, desordre civil, acció industrial, pandèmia global o per a motius de força major.

En aquestes circumstàncies, el vostre centre examinador us avisarà amb la màxima antelació possible i us donarà l’opció de rebre un reemborsament complet o de passar l’examen a una data futura, com preferiu.

Si el vostre examen es cancel·la o es posposa degut a circumstàncies com una fallada tècnica, lloc o factors ambientals, el vostre centre examinador us proporcionarà amb la màxima antelació possible i us donarà l’opció de rebre un reemborsament o de passar l’examen a una data futura.