Compartim amb tu la política de cancel·lació i reemborsament de l'IELTS (Academic i General Training).

Pots trobar la política de cancel·lació i reemborsament d'IELTS UKVI aquí.

Com cancel·lar el teu examen d'IELTS

Pots sol·licitar la cancel·lació del teu examen d'IELTS fins a cinc setmanes abans de la data de l'examen, i rebràs un reemborsament per l'import de la taxa de l'examen menys una deducció de 56€ en concepte de despeses administratives.

Tingues en compte que el processament dels reemborsaments pot trigar de quatre a sis setmanes.

Per cancel·lar el teu examen, sisplau omple el Formulari de Cancel·lació i Transferència que trobaràs al final d'aquesta pàgina.

En el cas que es pugui presentar un certificat mèdic original que confirmi absència per malaltia el dia de l'examen, es procedirà al reemborsament de la taxa menys 56€ en concepte de despeses administratives. La sol·licitud pot presentar-se fins a cinc dies laborables després de la data de l'examen.

Només s'acceptaran certificats mèdics en l'idioma local o en anglès. Si no rebem la documentació necessària dins dels cinc dies laborales posteriors a l'examen, es considerarà al candidat com a no presentat, perdent el dret de cancel·lació i devolució.

Sisplau escaneja i adjunta el certificat mèdic al teu Formulari de Cancel·lació i Transferència.

Tingues en compte que no acceptem justificants de malaltia emesos per familiars.

El British Council es reserva el dret de cancel·lar qualsevol examen IELTS si no s'aconsegueix un nombre mínim de candidats al final del termini de matriculació corresponent. Si això succeís, el centre British Council inscriurà als candidats per a una convocatòria posterior, o retornarà la taxa abonada als candidats. Correspon al candidat decidir si sol·licita la devolució o es matricula per a una convocatòria posterior.

Com sol·licitar un canvi de la data de l'examen

Si necessites canviar la data de l'examen que vas reservar inicialment, pots sol·licitar un canvi de dia fins a cinc setmanes abans de la data de l'examen.

La nova data d'examen haurà d'estar compresa dins dels tres mesos posteriors a la data original.

En cas de malaltia, la transferència serà possible a una nova data dins de les cinc setmanes posteriors a la original, sempre que s’adjunti un certificat mèdic original al teu Formulari de Cancel.lació i Transferència, i processis la sol.licitud fins a cinc dies laborables posteriors a la data d’examen.

Si se't concedeix un canvi a una nova data d'examen (ja sigui previa o per malaltia) i estàs malalt a la segona data de l'examen, no tindràs dret a un reemborsament de la taxa de l'examen ni a cap modificació de data.

Formulari de Cancel·lació i Transferència